Delivered to Kansas: Wichita, KS 1

Delivered to Kansas: Wichita, KS